אוניברסיטאות ומוסדות חינוך

המרכז הבינתחומי תמונת נושא 665
המרכז הבינתחומי, הרצליה , 2014
מוזיאון אוספי הטבע, אוניברסיטת ת"א 2017
גני רמת הנדיב 2008 - 2006
מכון ון ליר , ירושלים , 2014
האוניברסיטה הפתוחה, רעננה 2004 - 2001
האוניברסיטה המורמונית - 1986
מרכז שמשון ליהדות מתקדמת, ירושלים , 2001
היברו יוניון קולג' , ירושלים
חסידות בעל"ז, ירושלים