1/16

המרכז הבינתחומי הרצליה

תיאור פרויקט

 

המרכז הבינתחומי בהרצליה

בפרויקט זה ניהלנו את הקמתם של שני הבניינים בקמפוס.

המבנים כוללים אולמות, כיתות, מעבדות פסיכולוגיה, משרדים

חדרי סמינרים וכיתות מחשבים.

בניין איבצ'ר-טיומקין, הכולל את בית ספר טיומקין לכלכלה ובית

ספר איבצ'ר לפסיכולוגיה תוכנן ע"י גוטסמן שמלצמן אדריכלות.

האגף החדש של ספריית מארק ריץ', תוכנן ע"י סקורקא אדריכלים.

 

מיקום

המרכז הבינתחומי בהרצליה

 

יזם

המרכז הבינתחומי בהרצליה

 

אדריכלים

גוטסמן שמלצמן אדריכלות

סקורקא אדריכלים

 

צילום

עמית גרון

 

סטטוס

הושלם בשנת 2014

 

בפרויקט זה ניהלנו את הקמתם של שני הבניינים בקמפוס. המבנים כוללים אולמות, כיתות, מעבדות פסיכולוגיה, משרדים, חדרי סמינרים וכיתות מחשבים. בניין איבצ'ר-טיומקין, הכולל את בית ספר טיומקין לכלכלה ובית ספר איבצ'ר לפסיכולוגיה תוכנן ע"י גוטסמן שמלצמן אדריכלות. האגף החדש של ספריית מארק ריץ', תוכנן ע"י סקורקא אדריכלים.

 

מיקום

המרכז הבינתחומי בהרצליה

 

יזם

המרכז הבינתחומי בהרצליה

 

אדריכלים

גוטסמן שמלצמן אדריכלות

סקורקא אדריכלים

 

צילום

עמית גרון

 

סטטוס

הושלם בשנת 2014