שימור מבנים

מלון רון, ירושלים 2026 - 2017
אגריפס ארקדיה, ירושלים,
מכון ון ליר ע"ש פולונסקי, ירושלים , 2014
גראנד הוטל, יפו 45 , ירושלים , 2025 - 2021