1/1

מנחת המטוסים כנסת ישראל, ירושלים

תיאור פרויקט

 

 

מנחת המטוסים כנסת ישראל, ירושלים

 

מיקום

כנסת ישראל, ירושלים

 

יזם

משרד האוצר

 

סטטוס

הושלם ב – 1984

 

מיקום

כנסת ישראל, ירושלים

 

יזם

משרד האוצר

 

סטטוס

הושלם ב – 1984