1/4

חדר ניתוח מחלקת נוירוכירוגיה בי"ח הדסה עין כרם

תיאור פרויקט

 

 

חדר ניתוח מחלקת נוירוכירוגיה בי"ח הדסה עין כרם

הפרויקט כלל הקמת מחלקת כלי דם חדשה בקומה 13 במגדל

דוידסון, בבית חולים הדסה עין כרם, בירושלים.

 

מיקום

בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים

 

יזם

בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים

 

אדריכל

א. ספקטור מ. עמישר אדריכלים

 

סטטוס

הושלם

 

 

הפרויקט כלל הקמת מחלקת כלי דם חדשה בקומה 13 במגדל דוידסון, בבית חולים הדסה עין כרם, בירושלים.

 

מיקום

בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים

 

יזם

בית חולים הדסה עין כרם, ירושלים

 

אדריכל

א. ספקטור מ. עמישר אדריכלים

 

סטטוס

הושלם