פארקים וגשרים

מנחת המטוסים בכנסת ישראל, ירושלים , 1984
גני רמת הנדיב 2008 - 2006