בתי מלון

מלון רון, ירושלים 2026 - 2017
מלון גראנד הוטל, ירושלים 2025 - 2021
מלון עדן , ירושלים 2026 - 2022