א.ד. רהט הנדסה, תיאום וניהול
עברית | english                  התקשרו אלינו: 02-5870071

בית המשפט העליון בירושלים

מיקום: קריית הממשלה, ירושלים
סטאטוס: הושלם ב1992
יזם: משרד המשפטים
אדריכל: עדה כרמי מלמד ושות'

בניין בית המשפט העליון נחנך ב1992 בגבעת רם שבירושלים כחלק מקריית הממשלה