Interio

א.ד. רהט הנדסה, תיאום וניהול
התקשרו אלינו: 02-5870071

חזון וערכים

Vision & Values

בניה ירוקה

פרוייקט רמת הנדיב (בניית מרכז מבקרים חדש לגני רמת הנדיב בזכרון יעקב, שם קבור הברון רוטשילד) קיבל אישור LEED על ידי האמריקאים וכן אישור מצטיין בעמידה בתנאי ת"י 5281. בניית פרויקט זה הסתיימה בשנת 2007.

פרוייקט עגנון 11 (בניין מגורים יוקרתי ברחוב ש"י עגנון בירושלים) אושר כפרויקט ירוק מצטיין בשנת 2013 , לפי הרוויזיה החדשה של ת"י 5281.

 

מרבית הפרויקטים המנוהלים כיום בחברתנו עומדים בתקני בנייה ירוקה, ונמצאים בתהליכי אישור לתקינה לפי התקן הישראלי או תקן LEED.

בנוסף, אנו נוהגים להכניס לפרויקטים שבניהולנו מערכות ירוקות חדשניות, המביאות לחסכון באנרגיה, ומקדמות את ענף הבנייה לקראת עתיד ירוק, בריא, וחסכוני יותר.

שימור מבנים

חברתנו מתמחה בבניה תוך שימור מבנים. החברה ביצעה ומבצעת פרוייקטים בהם משולב שימור, בין היתר עם בינוי מחודש.

בכותל המערבי נהלנו את תכנון רחבת הכותל, עם תכנון עתידי לכלל הפרויקטים העתידיים ברחבת הכותל, והחיבור בינה לבין שאר אזורי העיר העתיקה.

 

כיום נבנה ברחבת הכותל המערבי "בית שטראוס", הצפוי לשמש נקודת משטרה מרכזית ברחבת הכותל, ונקודת הכניסה ל"מנהרות הכותל" "ושרשרת הדורות".

ברחבת הכותל מתוכנן "בית הליבה", מבנה שישמש את "הקרן למורשת הכותל", ויכלול ספריה, אולמות, חדרי לימוד, ומשרדים.